Arxiu de la CAT i TdMxI

21-11-2009 Reunió a Barcelona Coordinadors Informàtica Consultes Populars 13-D.En Jordi Font i l'Agustí Esparducer van assistir a les Jornades informàtiques de la Coordinadora per la consulta. Ens van mostrar el programa que estan desenvolupant per controlar la consulta del dia 13-D.

Vam decidir que utilitzarem aquest programari ja que és la única manera de controlar (dins el possible) que algú no pugui votar a Torroella i també a Verges (amb el poc temps que tenim). El problema a evitar és que algú faci això de votar a 2 llocs per tal de desprestigiar la consulta.

Canvi del cap de la comissió d'informàtica: degut a que l'Agustí està molt enfeinat amb diverses coses, en Jordi Font serà el contacte informàtic amb la Coordinadora per la consulta i, tant per tant, també serà el cap de la comissió d'informàtica. L'Agustí continuarà col·laborant en la publicació de notícies al web i al Facebook i amb la resta de l'equip.<< Enrera